آموزش

دانش مدیریت و به طور خاص حوزه فروش و بازاریابی از زمینه هایی است که میتوان ساعت ها در مورد آن سخنرانی کرد و حرف های زیبا زد بدون آنکه مخاطب در پایان راهکاری برای استفاده در عمل کسب کرده باشد. این مسئله تناقضی عجیب با ماهیت پراگماتیک دانش مدیریت دارد. دانش مدیریت برخلاف دیگر رشته های علوم انسانی، دانشی برآمده از عمل است و به تبع آن باید دانشی عملی باشد. این مسئله و آموخته هایم در دوران تحصیل که بخشی از آنها صرفا تئوری هایی بدون کاربرد بود باعث گردیده تا این اصل را در زندگی حرفه ایم سرلوحه قرار دهم

“دانشی را بیاموز و آموزش بده که در عمل کاربرد داشته باشد”

بنابراین دو حوزه تخصصی بازاریابی و فروش را انتخاب و در این دو حوزه متمرکز شده ام و تلاش کرده ام تا دوره های کاربردی را طراحی کنم که در آنها ضمن ارائه تئوری های کلیدی و زیربنایی، تکنیک ها و راهکارهای عملی برای استفاده مخاطبان ارائه گردد. لیست دوره های آموزشی ای که براین اساس طراحی شده و قابل ارائه می باشد به شرح زیر است:

طراحی ساختار و فرآیندهای واحد بازاریابی

تدوین برنامه بازاریابی

استراتژی های رقابتی

مدیریت تبلیغات و برندینگ

تکنیک ها و استراتژی های قیمت گذاری

دوره جامع مدیریت فروش و توزیع مویرگی

بازاریابی و فروش صنعتی (B2B)

تکنیک های پایش بازار، رقبا و پیش بینی فروش

مدیریت فروش

تکنیک های توسعه بازار

ارزیابی عملکرد در فروش

اصول و فنون مذاکرات تجاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرفصل و زمان دوره های فوق از طریق بخش تماس با من اقدام نمائید.