اصول مدیریت و سرپرستی

مدیریت بحران: نوشدارو یا شوکران؟

امروز دوست خوبم حافظ حکمی در توئیتر نوشت: “مهمترین قابلیت یک مدیر توانایی در کنترل و مدیریت بحران و تبدیل تهدید به فرصت است. مدیریت در شرایط نرمال که هنر نیست” این توئیت باعث شد تا در مورد آفتی که گریبانگیر مدیران ماست کمی در توئیتر بنویسم ولی در آنجا نشد جان کلام را شرح دهم. …

شاخص های کلیدی عملکرد: آفت یا موهبت

چندی پیش خودرو شخصی ام را برای سرویس دوره ای به نمایندگی مرکزی شرکت تولید کننده در تهران بردم. هنگام انجام امور پذیرش خودرو در نمایندگی شاهد مکالمه رئیس واحد خدمات پس از فروش این شرکت با همکارانشان بودم که در مورد پاداش پایان سال خود صحبت می کردند. رئیس خدمات پس از فروش گفت: …

هوس‌های مدیریتی

دانش مدیریت در دهه‌های اخیر شاهد ظهور و سقوط ایده‌هایی نه چندان بدیع و یا کاربردی بوده که به واسطه حمایت جریان‌های اصلی انتشار دانش مدیریت و ترویج آنها توسط شرکت‌های مشاوره، مدیران سازمانها را درگیر خود کردند، حجم زیادی از منابع سازمانها را بلعیدند و بدون اینکه تاثیر پایداری بر عملکرد سازمانها بگذارند از …

انتقاد سازنده یا مخرب

واکنش شما به انتقاداتی که از شما می‌شود چگونه است؟ جواب کلیشه‌ای این است: (بستگی به نوع انتقاد دارد. اگر انتقاد سازنده و بدون غرض‌ورزی باشد و شخصیت من را زیر سؤال نبرد حتماً به آن گوش خواهم داد و از آن استفاده‌ خواهم کرد) ولی واقعاً چنین عکس‌العمل و پاسخی  در محیط کار و …