بازاریابی

فن بازاریابی 1: فعالیت های اصلی و ساختار واحد بازاریابی

برای ساختار دپارتمان بازاریابی سازمانها یک ساختار استاندارد و جهانشمول وجود ندارد. علت این امر تنوع ماهیت کسب و کار هر سازمان و همچنین صنعت و بازاری است که در آن فعالیت می کنند. عوامل زیادی وجود دارند که بر ساختار دپارتمان بازاریابی سازمانها اثر گذار هستند. عواملی همچون ماهیت بازار، ترجیحات مصرف کننده و …

فن بازاریابی

در واحد بازاریابی دقیقا چه کار می کنند؟ دانش بازاریابی دانشی است برآمده از عمل. این دانش حاصل انباشت سالها تجربه فعالان حرفه بازاریابی است. این تجربیات پس از تکرار و نتیجه گیری کم کم تبدیل به اصولی شده اند که اکنون در دانشگاه ها تدریس می شوند و کتابهای زیادی در مورد آن نوشته …

استارت آپ بازی

در یک ماه اخیر دو دوره فروش و بازاریابی برای شرکت‌های نوپا در مرکز رشد یکی از دانشگاه‌های تهران برگزار کردم. شرکت‌کنندگان این دوره‌ها دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی بودند که هر کدام در زمینه تخصصی خود از جمله نخبه‌ها به شمار می‌آمدند. این افراد ایده خود را اجرایی  کرده و در مرحله عرضه به بازار بودند. …

اصول بازاریابی کسب و کارهای کوچک چیست؟

بازاریابی موتور محرک هر کسب و کار کوچک است. بدون بازاریابی شما مثل کسی می شوید که گوشه ای بساط کسب خود را گسترده و امیدوار است افراد به سراغ او بیایند(مغازه، سایت یا تلفن) و از او خرید کنند. همه می دانیم که صرف امید داشتن نمی تواند یک استراتژی موفق باشد. اساس فرآیند آغازین بازاریابی را می توان در تکنیک STPخلاصه