عمومی

مغلطه انتخاب بین بد و بدتر

تقریبا در تمامی انتخاباتی که در دو دهه اخیر برگذار شده مغلطه انتخاب بین بد و بدتر را شنیده ایم. وقتی خاطراتم را مرور میکنم اولین باری که با این مغلطه روبرو شدم در دوران دبیرستان و انتخابات ریاست جمهوری سال 76 بود. در آن دوران این استدلال توسط طرفداران آقای خاتمی برای کشاندن مردم …

انتقاد سازنده یا مخرب

واکنش شما به انتقاداتی که از شما می‌شود چگونه است؟ جواب کلیشه‌ای این است: (بستگی به نوع انتقاد دارد. اگر انتقاد سازنده و بدون غرض‌ورزی باشد و شخصیت من را زیر سؤال نبرد حتماً به آن گوش خواهم داد و از آن استفاده‌ خواهم کرد) ولی واقعاً چنین عکس‌العمل و پاسخی  در محیط کار و …

اصول و فنون پارتی بازی

تقریبا در تمام کلاس های دانشگاه و یا دوره های آموزشی حداقل چند دقیقه ای رو به انگیزش مخاطبانم برای تلاش بیشتر و هدفمند در زندگی شان می پردازم تا به آنها نشان دهم موفقیت و شادکامی در زندگی دور از دسترس نیست.
یکی از بزرگترین بهانه هایی که افراد برای توجیه تلاش نکردن و دور از دسترس بودن موفقیت بیان می کنند این است “برای موفقیت باید پارتی داشت”

سه استراتژی برای پیگیری در فرآیند فروش

بارها پیش آمده که با یک مشتری بالقوه در خصوص محصول تان مذاکره کرده اید، آن را معرفی کرده اید، شرایط را توضیح داده اید و او درخواست فرصت برای بررسی کرده است. حال شما منتظر جواب از سوی او هستید.

همه می دانیم که در این شرایط نباید مشتری را به حال خود رها کرد